ALI BABA
Υμνολόγιον Θηλέων και του Έλληνος δικαίων
8315 αναγνώστες
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008
10:02

                                                                

                                                                          ΣΟΥΡΗΣ ΡΕΜΒΑΖΩΝ

                                                    

 

 

 

 Ο ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ

Προσφιλές μου ταίρι, δίχως να στο πω,
το καταλαβαίνεις ότι σ’ αγαπώ.
Κι αν με σε κακιώνω στη κακή μου ώρα
κι αρχινά μουρμούρα και κακογλωσσιά,
μου αρέσει να ‘χω και ολίγη μπόρα,
μου αρέσει λίγη φουσκοθαλασσιά.

Δίχως πείσμ’ αγάπη, δίχως λίγη πίκρα,
δεν αξίζει διόλου και δεν έχει γλύκα.
Βάστα μου, γυναίκα, μούτρα σοβαρά
και κλωστή σου κόβω, κάκια σου κρατώ,
επειδή νομίζω πως καμμιά φορά
κι η πολλή μπουνάτσα φέρνει εμετό.
Προσφιλές μου ταίρι, δίχως να στο πω,
το καταλαβαίνεις ότι σ’ αγαπώ.
Σ’ αγαπώ με γέλια, μα και θυμωμένη
κι αν ποτέ γυρίζω να ιδώ καμμιά,
πάντα όμως κτήμα ιδικό σου μένει
η καρδιά μου όλη και …η ασχημιά.


Ο ΠΕΡΠΑΤΗΜΕΝΟΣ


Το σοβαρόν των ψυχολόγων στίφος
φωνάζει με παρλάτα δυνατή
Πώς πάντα η γυναίκα είναι γρίφος
κι ούτε κανείς δεν ξέρει τι ζητεί.
Εγώ με δυο λόγια μου ξερά
το αίνιγμα θα λύσω το μεγάλο ...
θαρρώ πώς η γυναίκα λαχταρά
εμπορικά, χορό ... και κάτι άλλο.

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ


Κι ο Επίκτητος μου λέγει:
“καθυπόταξε το πνεύμα
κάθε πόθον που σε φλέγει
και θεώρει τον ως ψεύμα”.
Κι είπα πλήρης ηρεμίας:
“κλάσμα γνήσιον αν κάνω
και το πνεύμ’ ας είναι άνω
πονηράς επιθυμίας”.
Πλην τους όρους αίφνης είδα
αντιστρόφως παρ’ ελπίδα,
κι ανεφάνη κλάσμα νόθον
εις των σκέψεων το ρεύμα,
έχον άνωθεν τον πόθον,
έχων κάτωθεν το πνεύμα.

Μπορεί να είσαι άνθρωπος εκ της κοινής σωρείας
και να μη δίδεις προσοχήν ποτέ προς τας κυρίας.
Αλλ’ ημπορεί να λέγεσαι φιλόσοφος Σενέκας
κι ενός παρά να γίνεσαι και δούλος στας γυναίκας.
Ω πονηροί απόγονοι της παμπονήρου Εύας,
σπανίως οι σοφοί για σας ωμίλησαν με σέβας,
κι αυτή του Σοπενχάουερ και η δική μου γλώσσα
εξήμεσ’ εναντίον σας κακά μυρία όσα.
Αλλ’ όσα είπαν οι σοφοί εξώλης και προώλης
σεις, δαίμονες του πονηρού, αν κινηθείτε μόλις,
αμέσως τ’ ανατρέπετε με μόνον το ριπίδι σας
και κάθε Σοπενχάουερ τον κάνετε σκουπίδι σας.

Κι αν είσθε κούφα, ως λέγουν, πλάσματα
και καρακάξες και νεροβράσματα,
έτσι σας έπλασε η φύσις μόνον
και στον αιώνα και προ αιώνων.
Αν δεν σας στόλιζε στόμα στωμύλον
κι ανοησίας χάρις αβρά,
δεν θα ελέγεσθε ωραίον φύλον
και της δικής μας πλευράς πλευρά.
Πως η καρδιά μου για σας λυπείται,
όταν την φύσιν σας τοιαύτην βλέπει
μ’ όσα κι αν κάμετε, μ’ όσα κι αν πείτε,
πάντα θα μένετε όπου σας πρέπει.
Και αν χαρίσουν κι εις σας προνόμια
με τα δικά μας καθ’ όλα όμοια,
κι εξ ίσου νέμεσθε μαζί μ’ εμάς
και τ’ αξιώματα και τας τιμάς.
Κι αν η κυρία Παρέν* εκδώσει
εφημερίδων σοφών σωρείας,
κι αν επεμείνει και αν ιδρώσει
σοφάς να κάμει και τας κυρίας.
Πάντα τα χείλη σας θα σαλιαρίζουν
για τον ποδόγυρο τον τρισμακάριο,
για ποιες παντρεύονται, για ποιες χωρίζουν,
για ποιες εχόρεψαν με Σεκρετάριον.

Κι ένας σοφός μεγάλος κάθε σοφήν γαλιάνδρα
την παραβάλλει μ’ ένα φτιασιδωμένο άνδρα.
Κι εγώ σαν δω γυναίκα δι’ όλης της ημέρας
να έχει την σοφίαν ως μόνον της αγώνα,
μου φαίνεται πως βλέπω περίεργόν τι τέρας,
πούναι μισό γυναίκα και το μισό Γοργόνα.
Ποτέ δεν θα μπορούσα να ερασθώ με πάθος
την Σεβινιέ, την Στάελ, και κάθε τέτοια κόρυζα.

 

Ο ΑΥΝΑΝ

"Εις ταύτην την ευφρόσυνον,
του γάμου μας επέτειον,
τον γάμον, συμφορών πηγήν,
και φαγωμάρας αίτιον,
ως ευτυχία τον υμνώ
και βάλσαμον των πόνων,
αλλά με Σένα μόνον"

 

 

Ο ΚΑΜΑΚΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΣ

Λίγο μελάνι και χαρτί και λίγοι πάλι στίχοι
είναι το μόνο δώρο μου οπού θα σου χαρίσω...
Καλά που μου 'δωσε κι αυτούς η ακριβή μου τύχη,
γιατί αλλιώς δε θα 'ξερα πως να σε χαιρετήσω.

Ως τώρα άλλο τίποτα απ' το δικό μου χέρι,
παρά πολλούς νερόβραστους και κρύους στίχους είδες.
Αλλά κι οι στίχοι που και που, καμμιά φορά, ποιος ξέρει,
αν έχουν δώρα ζηλευτά και ζωντανές ελπίδες.

Οι ευτυχίες που 'ψαλλα τόσες φορές για σένα
αν έξαφνα φτερούγιζαν με την αυγή μπροστά σου,
θα έβλεπες τι είχανε οι στίχοι μου κρυμένα
κι άλλη χαρά δε θα 'θελε στο κόσμο η καρδιά σου.

Ο ΣΟΥΠΙΑ-Σ

 

Εγώ αυτόν τον Βούδδα τον εκτιμώ πολύ . .
τί άνθρωπος τω όντι και ποία κεφαλή!
Αν κι ήτο Βασιλέως Κραταιοτάτου θρέμμα
εμούντζωσε τον θρόνον, εμούντζωσε το στέμμα,
και τα βουνά επήρε με ιεράν μανίαν
κι εδίδασκε τον κόσμον αγάπnν αιωνίαν.
Κι εμόναζε ρεμβάζων αυτός ο Ηγεμών
πότε παρά τον Γαγγην η άλλον ποταμόν,
και πότε εις χειμάρρους κι υπό σκιάν συκής,
ακούων αρμονίας αγνώστου μουσικής,
κι εφούντωναν ως δάσος τα μαύρα του μαλλιά
κι εφώλιαζαν απάνω λογής λογής πουλιά.
Τροφή του ήσαν μόνη τα χόρτα κι αι οπώραι
και προς τα ύψη στρέφων καθ' εαυτον ελάλει,
κι εφάνησαν εμπρός του της Hδονής αι κόραι,
παγίδας να του στήσουν με τα γυμνά των κάλλη,
και των σαρκών το σφρίγος πολύ τον εσκανδάλιζε
κι εκείνη τον εφίλει κι αύτή τον εγαργάλιζε.
Ομως ο μέγας Βούδδας, κατανικών τα πάθη,
στους δόλους της μαγείας ατρόμητος εστάθη,
και πριν στον δόλον φθάσουν της Ηδονής τον έννατον
και είδαν πως εκείνος δεν χάνει τα πασχάλια του,
μ' αφρούς θυμού και λύσσης επήραν τα βρεμμένα των
και άφησαν τον Βούδδα να κάθεται στα χάλια του.
Εγώ αυτόν τον Βούδδα τον εκτιμώ πολύ . .
τί άνθρωπος τωόντι και ποία κεφαλή!
Ν' ανθέ' εις τόσα κάλλη την ράχη να γυρίση;
να μη του φέρη ρίγος και της σαρκός το χνούδι; . . .
δόξα πολλή στον Βούδδα, μα να με συγχωρήση
αν του ειπώ με σέβας πως είναι λίγο βούδι.
Κι εμπρός μου είχαν έλθει μια φορά
γυναίκες πονηραί να με τρελλάνουν,
που ήσαν σαν τα κρύα τα νερά,
και άρχισαν τα μάγια να μου κάνουν.
Εστάθησαν ολόρθαις εμπροστά μου
κι εσκόρπιζαν αρώματα και μύρα,
κι επέμεινα κι εγώ με τα σωστά μου
να δείξω σαν τον Βούδδα χαρακτήρα.
Μα μόλις είδα κάποιας λίγο πόδι
κι η άλλη τόνα χέρι ξεμανίκωσε,
ο Βούδδας μου εφάνη τότε βώδι
κι ο διάβολος μ' επήρε και με σήκωσε.
Κι αν ο Βούδδας προ των νεύρων
ηγωνίζετο την δράσιν,
μα δεν ζη κανείς ειξεύρων
ποίαν άρα είχε κράσιν.
Αλλ' αν ήτο σαν κι εμένα
τον αχρείον, τον κανάγια,
δεν θα πήγαιναν χαμένα
της αγάπης τόσα μάγια.
 

 * H Παρέν είχε εκδώσει ,τω καιρώ εκείνω, βιβλίο με θέμα τη χειραφέτηση των γυναικών.

 

Επίκαιρον υστερόγραφον:

Ο Έλλην δύο δίκαια
ασκεί φιλελευθέρως:
Ουρείν τε και συνέρχεσθαι,
εις όποιο θέλει μέρος.

Αξιολογήστε το άρθρο 
Δεν έχει αξιολογηθεί
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

10/12 10:13  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ευγε! το λέγω ηχηρώς
και ο καθείς το νιώθει
η αναδυομένη σας
εσάλευσε τον όφι...
10/12 10:15  Usοund
Έγραψες, Θρασύβουλα!
10/12 10:24  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χαίρε ιατρουκο μερακλή! Συγγνώμην, μάχομαι τας ορδάς της προοδευτουριας εν τω φορουμ και καθυστέρησα.
10/12 10:31  Usοund
Mιά χαρά τα λέει ο Ναστυ.
10/12 10:35  napoleon
ο μπαγασας ο σουρης σαν τον σαρλο ειναι...ποια μου θυμιζει η αναδυομενη...ποια μου θυμιζει...μηπως την εχεις και σε αλλη πόζα?

ευγε
10/12 10:36  elenitsa 1
Ο Περπατημενος μαλλον ...κοιμισμενος ειναι.Κι αν δεν αλλαξει πλευρο θα πιαστει.
10/12 10:43  Usοund
10/12 13:11  protesilaos
Τι φατουρο ηταν αυτο που επεσε;Μπραβο σε ολους.
10/12 13:13  elenitsa 1
Πρωτ.την φωτο να επιμεινεις να τη στειλει.Ειναι απαραιτητη.Ο ορισμος της αηδιας.
10/12 13:15  Usοund
Ούτε η Παπαρήγα να έριχνε το σύνθημα!
10/12 13:15  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Παίδες, εάν υποψιαστώ ότι όποιος δι' οιονδήποτε λόγον δεν συμφωνεί μεθ' υμών και των προστατευομένων σας υφίσταται προπηλακισμόν, καλλίτερον να με λησμονεήσετε άπαξ δια παντος. Κι εγώ διεφώνησα μετά των αντι-Μαρινικών σχολίων, αλλά ουτε τσαμβουκάδας έκαμα ουδε επεμβάσεις εισαγγελέως απείληας. Υπενθυθμίζω ότι το ίδιο έκανα ότε ευρέθην εγώ εις το στόχαστρον διαφόρων τύπων δια κειμένων. Ψυχραιμία λοιπόν!
10/12 13:16  Nantia42
Το κειμενο , το κειμενο , αγαπητε Θρασυβουλε ! χαχαχαχα!
10/12 13:19  protesilaos
Η Αλεκαρα δε δινει συνθημα.Καθαριζει μονη της,usound.Mε λιμοκοντορους(εκ του λιμος=λιγος και του κοντες)και τζιτζιφιογκους τυπου "ειμαι παμπλουτος και θολοκουλτουρα,θελω και ψηφαλακια",κανει περιπατο η Αλεκα.
10/12 13:20  Usοund
Θρασύβουλε, εάν κατάλαβες πως αυτό το κατάπτυστον κείμενον εξέφραζεν "θέσεις" προς τις οποίες διαφωνούμε και αντιδράσαμε, λυπούμαι πολύ. Λυπούμαι και γι άλλα βέβαια αλλά ας το τερματίσωμεν εδώ.
10/12 13:27  Swearengen
Και φυσικά "προστατευομένους" δεν έχουμε, όπως δεν έχουμε και προστάτες.

Εκτός εάν εννοείτε συμπαθείς και συμπαθούντες. Τέτοιοι υπάρχουν, ναι.
10/12 13:39  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Νομίζω ότι υπερασπίζεσθε λάθος άτομα, υπέρ εσφαλμένου σκοπού και δι' εσφαλμένου τρόπου. Τέλος πάντων δε θα τσακωθούμε τώρα δια τα της λογοτεχνίας. Αλλά να ενθυμείσθε ότι εάν ο συμπαθής σας εισπράττει δεν είναι παρά μικρον μέρος όσων αντιστοίχων και οξυτέρων έχει κατά καιρούς παράξει, χωρίς να αισθανθεί ουδε μια μικράν αίσθησιν του τί έκαμε.

Να το ειπώ αλλιώς: σκοτίστηκα εάν με εξύβριζαν ότε έλεγον "προσοχή", ίσα, ίσα, τα έχω δια παράσημα και το ταμείον μου λέγει εάν έπραξα ορθως. Άλλως τε δε χρειάζεται και να φανφαρονίζω, έχω τα κείμενά τους. Αλλά είτε δεχομεθα την ελευθερίαν είτε τηε συνεννόησιν και την καλήν θέλησιν. Άλλως ευρισκομεθα εν αδίκω και υμείς ασφαλώς και όλως ιδιαιτερως, αγαπητέ Αδαμάντιε, το γνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι διατηρητέον.

Τες πα, αυτα΄γίνονται εντος νεοσυστηνομένων κοινοτήτων και καλον είναι να μη χαλάμε τας καρδίας μας.
10/12 14:00  Swearengen
Θρασύβουλε, έχετε χάσει επεισόδια, είναι προφανές:
1ον, ο "συμπαθής μας", στον οποίον αναφέρεσετε δεν είναι διόλου "συμπαθής", διότι προσφάτως συγκρούσθηκα μετωπικά μαζί του και συνεπώς δεν διατηρώ ούτε καν τυπικές σχέσεις. Άρα, πάει περίπατο το "συμπαθής".
2ον : Ως προς την υπεράσπιση "λάθος" ατόμων, τέτοιο θέμα ομοίως δεν υφίσταται, διότι η όποια κριτική ασκήθηκε, στόχευε την αντικοινωνική -όπως εγώ την αντελήφθην- συμπεριφορά, καθαυτή. -Σάμπως το ξέρω εγώ το "Ον" απο χτές ή μήπως έχω τίποτε προηγούμενα ? Η συγκεκριμένη εκδήλωση με ενόχλησε, διότι έθιγε βάναυσα τρίτο πρόσωπο και γι αυτό πήρα θέση.
3ον Το τί έχει παράξει κατά το παρελθόν ο "συμπαθής" -που τελικά απεδείχθη ανωτέρω μη τέτοιος- δεν το γνωρίζω. Εάν έχει διαπράξει αντίστοιχη χυδαιότητα κατά του "Όντος", λυπάμαι πολύ ΚΑΙ για λογαριασμό του. Δεν το φαντάζομαι όμως.
4ον : Υπέρ της ελευθερίας κείμαι κι εγώ (υποθέτω ότι είναι σαφές στον περίγυρο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος). Υπέρ της χυδαιότητας, δεν υπήρξα ποτέ. Και αυτό που είδαμε, εγώ το εκλαμβάνω ως σκέτη χυδαιότητα με θύμα άλλο blogger, όποιος κι αν είναι αυτός.

Αυτά, για να μη χαλάμε τις καρδιές μας.
10/12 14:04  Bluesman
χαλας ομως πολυ πληκτρολογηση και διαθεση διαμαντη... ξανασκεψου το... αντιλαμβανεσαι τι εννοω, ισως δεν το αντιληφθουν ολοι, δεν πειραζει...
10/12 14:06  Usοund
Το αντελήφθην, blues. Αλλά ορθώς έπραξε!
10/12 14:07  Bluesman
δεν αναφερομαι στην αρχικη πραξη την οποια επικροτω ανεπιφυλακτα και τον συγχαιρω γι’ αυτη... ειμαι και τεμπελης...
10/12 14:09  Usοund
Α! Τώρα τόπιασα! Συμφωνώ!
10/12 14:25  elenitsa 1
Παιδες,ηταν τοσο χοντρη η προσβολη,που αφου υπεπεσε στην αντιληψη μας ειχαμε χρεος να παρεμβουμε.Προσωπικα ετσι το ειδα και εφεξης θα παρεμβαινω σε αντιστοιχες περιπτωσεις,ανεξαρτητα απο το ποιος ειναι ο θιγομενος.Αρκει να παιρνω ειδηση την χυδαια επιθεση εναντιον καποιου.Μ'αυτο ουδολως εννοω οτι θα παρεμβαινω σε προσωπικα θεματα τριτων που τα επιλυουν μεσω καυγα.Για χυδαιοτητες μιλω.Που πρεπει να μην επαναληφθουν.
10/12 14:25  apologia pro sua vita
Θα μου πει κανείς κι εμέ τί έγραφε ο λίβελλος;

Θέλω να τα ξέρω όλα.

10/12 14:26  elenitsa 1
Απολογια,συνδεσου στο φορουμ να σου στειλω πμ.
10/12 14:30  Usοund
Δεν χρειάζεται. Το ξαναανέβασε. Κι όπου γράφει Τάκης αρχικά είχε γράψει Γιάννης.
10/12 14:32  Bluesman
απολογια βλεπεις πμ στο φορουμ; θελω και εγω να σου στειλω κατι (δεν ειναι πλακα καλοθελητες αληθεια θελω κατι να ρωτησω)...
10/12 14:59  freeagle
… τι είναι όλα τούτα; Τέσσερις μέρες έλειψα και έγινε ο κακός χαμός στην Ελλάδα … εδώ πάλι τι είναι αυτό ;;; τι έγραψε το «Ον»;;

10/12 15:30  apologia pro sua vita
βρε δεν ξέρω τί πρέπει να κάνω.

Αλλά νομίζω ότι το κείμενο το ξαναέβαλε το ζου. Αυτό δεν είναι;
10/12 15:32  Bluesman
ναι το ξαναεβαλε, ως προς τα [πμ] δεν καταλαβαινεις;
10/12 15:35  Swearengen
@Bluesman, αν είσαι ΑΣΧΕΤΟΣ με υπολογιστές, δεν σου φταίει κανείς.

Βρε, ΟΥΤΕ ένα λογαρισμό mail δεν μπορείς να δημιουργήσεις ?

-Θες να σου στείλω οδηγίες εγώ ? -Ολα εγώ πρέπει να τα κάνω, επιτέλους ?
10/12 15:36  Bluesman
εχεις το μειλ της απολογιας;...
10/12 15:40  Swearengen
Μωρέ, κάτσε να βρω πρώτα το ΔΙΚΟ ΜΟΥ και μετά βλέπουμε για της Απολογίας !
10/12 15:42  Bluesman
ενα (δικο σου) που μου ειχες στειλει παλια δεν δουλευει πλεον παντως...
10/12 15:45  Swearengen
-Αμ, δεν το ξέρω ?
Υπομονή, όλα θα διορθωθούν. Θα σου στείλω με πμ το καινούργιο, ΜΟΛΙΣ το αποκτήσω.
10/12 15:45  apologia pro sua vita
apologiaprosuavita@gmail.com
10/12 15:47  Bluesman
οκ, απολογια ευχαριστω...

το τελευταιο πμ σου που εχω ειναι απο την εποχη των smarties, τοτε με τα πολλα γελια, μετα εξαφανισες και το ονομα σου απο τη λιστα για να μη στα πρηζουνε... καλα εκανες δε λεω...
10/12 15:57  Bluesman
ασε που ειμαι σιγουρος πως εχεις καταλαβει και τι θα ρωτησω την απολογια... α, ρε cray (οχι robert)...

την κανω τωρα, εχω δουλεια, θα δω τη συνεχεια το βραδυ...
10/12 19:13  haros
ΜΗΝ χασετε την τιτανομαχια χαι φαιβ με μαρινη στον στοκστραδαμο...ραγιζει μαρμαρα...(μπλουζ,μουσικοπεφτουλα,ΔΕΝ πεφτουν τα γκομενακια με γιουτουμπια,ποτε θα μαθεις??(οχι που θα το αφηνα να πεσει κατω...)
10/12 19:18  HiLive
Μ'αυτά και μ'αυτά ξεχάσαμε και την Πανάθα...
10/12 19:22  haros
ε καλα,τι να πουμε για την παναθα?? ειναι στον φυσικο της χωρο,στα μεγαλα ευρωπαικα σαλονια,ουδεμια εκπληξη...
10/12 19:53  apologia pro sua vita
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=939216

Αυτό δεν είναι γιουτιούμπι. Σόρυ παιδιά άμα σας τα πρήζω, αλλά καθώς πίνουμε τη μπυρίτσα μας μπορούμε να διαβάσουμε και όλη την κατάθεση του ειδικού φρουρού. προς ενημέρωσιν.

Και μη μου πείτε Άσε μας ρε απολογία όλοι διαβάζουμε ιντιμίντια.
11/12 12:58  protesilaos
apologia,δεν διαβαζουμε ιντιμιντια διοτι υποθαλπουν και δεν καταδικαζουν τον βανδαλισμο.Ειναι ροβεσπιεροι της δεκαρας...(συνεχιζουμε το βραδυ)

Σχετικά με το blog

Λίγα λόγια για εμένα
www.mantri.gr
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι