ALI BABA
Ο βλάξ επί θρόνω!
1698 αναγνώστες
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008
09:14

 

 

 

 

 

 

 

Always and inevitably everyone underestimates the number of stupid individuals in circulation.

 

Stupid Person No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συνασπισμένος βλαξ

 

Ο συνασπισμός των βλακών ενταύθα είναι μηχανική οργάνωσις βάσει της αρχής της "ελαχίστης προσπαθείας" προς αντιμετώπισιν ισχυροτέρας δυνάμεως εις το πρόσωπον των ολίγων ή του ενός. Η οργάνωσις αύτη περιωρισμένης εκτάσεως καλείται κοινωνιολογικώς κλίκα (clique).

Η έμφυτος τάσις του συνασπισμένου βλακός, εξικνουμένη συχνότατα εις αληθή μανίαν όπως ανήκη εις ισχυράς και όσον το δυνατόν περισσοτέρας πάσης φύσεως οργανώσεις, εξηγείται πρώτον μεν εκ της ευκολίας της αγελοποιήσεως, εις ήν μονίμως υπόκειται, λόγω ελλείψεως ατομικότητος (εξ ού και το μίσος του κατά του ατόμου και του ατομικισμού), δεύτερον δε εκ του ατομικού ζωώδους πανικού, υπό του οποίου μονίμως κατατρύχεται, εκ του δεδικαιολογημένου φόβου μήπως περιέλθη εις το παντός είδους προλεταριάτον.

 

Ο κυβερνητικός βλαξ

 

Επιδίωξίς των η άνοδος εις ανωτέρας βαθμίδας δια κοινού μεταξύ των μετώπου αναδεικνύοντος εαυτούς και αλλήλους άφ´ ενός μεν δι´ οργανωμένης αντιστάσεως (boycotage) προς τα άνω και παραλύσεως των τυχόν αντιθέτων ενεργειών των υπερκειμένων παραγόντων προς ανάδειξιν άλλου πράγματι ικανού, προσώπου, αφ´ ετέρου δε δι´ οργανωμένης προωθήσεως προσώπου εκ των κόλπων αυτών, προς την ανωτέραν βαθμίδα. Το φαινόμενον τούτο καλείται κλίκα. Ότι την εξέλιξιν ταύτην ουδείς δύναται να σταματήση είναι φανερόν, όσον είναι φανερά η νομοτελειακή συνάρτησις των ως άνω δεδομένων. Κατά την αυτήν συνάρτησιν το φαινόμενον συνεχίζεται: «ενός βλακός προκειμένου μύριοι έπονται», ο δε ούτω ανελθών βλαξ θα προωθήση ο ίδιος πρόσωπα μόνον κατώτερα εαυτού, μέχρις ότου η μία βιαία έξωθεν επέμβασις, υπαγορευομένη υπό της ανάγκης άλλου τινός κοινωνικού όργανισμού, ή ο φυσικός εκφυλισμός ενός τοιούτου οργανισμού εκ των έσω, επιφέρει θεμελιώδη τινά ανατροπήν ή και αυτόν τούτον τον τερματισμόν του βίου του εκφυλισθέντος οργανισμού.

Ο αντιπολιτευόμενος βλαξ.

 

Ο τοιούτου είδους βλαξ συνήθως επιχαίρει δια την ανικανότητα του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος να αποτρέψει δραματικάς δια τους πολίτας καταστάσεις προσδοκών(ούσα) εις την εκλογήν του ιδικού του κόμματος εις τας επομένας εκλογάς. Κατά κανόνα συνεπιβαίνει ποδηλάτου.
 

Ο Φορουμίστας βλαξ

 

Ο causeur αποτελεί αληθή κοινωνικήν μάστιγα, διότι ως causerie εκλαμβάνει το να λέγη εις τους χειμαζομένους συνανθρώπους τί ανέγνωσεν εις τας εφημερίδας και το διαδίκτυον, τί ήκουσεν εις το ραδιόφωνον και τί του είπον διάφοροι καθ´οδόν, εξικνούμενος έστιν ότε εις τα σχόλιά του, όταν αποφασίση να σχολιάση εις δυσθεώρητα ύψη οξυδερκείας και πνευματικής χάριτος: ότι λ.χ. κατά την νύκτα αναμφιβόλως επικρατεί σκότος, την δε βροχήν ακολουθεί οπωσδήποτε η υγρασία..

 

Ο Μαρινόβλαξ

 

Ο κύριος Τεμπελχανάς, οπλαρχηγός αργίας,
στον τελευταίο πόλεμον χαλάσας τρεις καπότας,
φαγών ολίγα χρήματα Ταμείου Ανεργίας,
προ πάντων δε διακριθείς εις το σουφρώνειν κότας,
στους καφενέδες σκυθρωπός και μόνος επλανάτο,
και στα τραπέζια κάποτε ησύχως εκοιμάτο.

Και τότε ωνειρεύετο υπό πλατάνους δείπνα
με κότας δούλων αδελφών, με δάφνας και μυρσίνας,
αλλ’ όταν εκ του ευτυχούς ληθάργου του εξύπνα,
μετά δακρύων έβλεπε πως είναι εις Αθήνας.
Και δίδων πέντε φάσκελα το έθνος κατηράτο,
και πάλιν εξεθύμωνε και πάλιν εκοιμάτο.

 

Ο εργατικός βλαξ.

 

Ο Βαγγελάκης βρίσκει δουλειά μέσω του Γραφείου Ευρέσεως
Εργασίας. Η δουλειά του ήταν να βάφει τις γραμμές στο
κέντρο ενός δρόμου. Ο εργοδότης του είπε ότι είναι υπό δοκιμήν και ότι θα πρέπει
να μείνει στον μέσο όρο των 4 χιλιομέτρων για κάθε ημέρα, αν θέλει να
συνεχίσει να δουλεύει. Ο εργαζόμενος συμφώνησε και ξεκίνησε την επόμενη
μέρα.

Η πρώτη μέρα πήγε μια χαρά και ο εργοδότης έμεινε
ευχαριστημένος με τα 6 χιλιόμετρα που τέλειωσε.
Την επόμενη μέρα, ο εργοδότης έμαθε ότι ο εργάτης τέλειωσε
3 χιλιόμετρα αλλά σκέφτηκε: "Ετσι κι αλλιώς είναι μέσα στον
μέσο όρο και θα είναι καλό να μην τον απογοητεύσω".
Την τρίτη μέρα, ωστόσο, ο Βαγγελάκης έκανε μόνο 1,5
χιλιόμετρο. Ο εργοδότης αποφάσισε να του μιλήσει:
Τι έγινε με σένα; Την πρώτη μέρα πήγες πολύ καλά με τα 6
χιλιόμετρα.
Την δεύτερη ήσουν μέσα στα πλαίσια με τα 3 χλμ.
Όμως εχτές έκανες μόνο 1,5 χλμ. Γιατί; Τι είναι αυτό που σε κρατάει από το ελάχιστο των 4 χλμ;
Oχι, όχι... Απλά, κάθε μέρα απομακρύνομαι όλο και
περισσότερο από τον κουβά με το χρώμα.
 
Αξιολογήστε το άρθρο 
Δεν έχει αξιολογηθεί
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

09/12 09:33  Κλεάνθης
THE BASIC LAWS OF HUMAN STUPIDITY by Carlo M. Cipolla?

Συμπληρώνω:

- Φοβού τον Βλάκα
- Ο βλάκας είναι απρόβλεπτος
- Οι ενέργειες του βλάκα προκαλούν πολλαπλάσια ζημία σε σχέση με το μικρό κέρδος
- Η βλακεία είναι σταθερή αξία: τα ποσοστά που υπάρχουν σε ομάδες αμόρφωτες είναι παρόμοια με αυτά σε ομάδες "υψηλού πνευματικού επιπέδου" (πχ καθηγητές πανεπιστημίου)

Βασική Αρχή: όπου και να βρεθείς, βρες το/τους βλάκα/κες και ΦΥΛΑΞΟΥ

Καλημέρα
09/12 09:35  elenitsa 1
"Ο κ. Παυλόπουλος διέψευσε τα σενάρια περί παραίτησής του καθώς επίσης και τις φήμες για περαιτέρω λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης".Απο: http://www.protothema.gr/content.php?id=19591

Ετσι,καλοπαιδα.Ολα πανε πριμα,τι αλλα μετρα να λαβετε?
09/12 10:09  elenitsa 1
Θα μας στειλει αδιαβαστους:

Αναφερόμενος στις αποψινές εικόνες από τις καταστροφές, ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι δεν αγνοεί αυτό που συμβαίνει, άλλα άλλο η εικόνα και άλλο η πραγματικότητα, σημείωσε. «Η αστυνομία είναι παρούσα και κάνει τα πάντα για να αντιμετωπίσει όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται με τον πιο στυγερό τρόπο ένα θλιβερό γεγονός, το θάνατο ενός παιδιού» πρόσθεσε ο υπουργός εσωτερικών.http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_09/12/2008_259546

Αλλο η εικονα[τι ειδαν τα ματια μας δυο μερες στη σειρα!]κι αλλο η πραγματικοτητα!Σε συλλογικη παραισθηση φαινεται οτι βρισκομαστε,κατα τον κυριο υπουργο.

09/12 10:12  Αli Baba
Χρέωσέ τον στη δεύτερη κατηγορία.
09/12 10:36  quant
Συμφωνώ με τον Παυλόπουλο. Όντως άλλη η εικόνα και άλλη η πραγματικότητα. Μόνο που η πραγματικότητα είναι μάλλον αρκετά χειρότερα και καλά καλυμμένη πίσω από αυτές ακριβώς τις εικόνες τις τόσο εύκολα προσβάσιμες και εξίσου "εύκολα" εξηγήσιμες (και παρεξηγήσιμες) εκατέρωθεν.
Χθες Usound είδα τον swear σε υψηλού επιπέδου τεχνική ανάλυση στου Μαυρίδη. Να του κόψω τα ταχύρυθμα;
09/12 10:39  Usοund
Τα παίρνει? Τα γράμματα?
09/12 10:41  quant
Του είχα πει, να του μάθω τ.α. σε 24 ώρες. "24 δευτερόλεπτα" μου απάντησε. Καλά τα πάει, σε κάνα διήμερο τον κόβω έτοιμο για την υπόγα.
09/12 10:44  Usοund
Α, γι αυτό τον βλέπω να αυξάνει τη χασούρα του τελευταία...
09/12 10:46  quant
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και δεν περάσαμε και σε προχωρημένα θέματα.
09/12 10:51  Usοund
Ωχ! Πέστου πως δανεικά δεν δίνω!
09/12 10:53  quant
Τον έχω εισάγει στη θεωρία της μόχλευσης μετά φίλιων κεφαλαίων. Λυπάμαι πραγματικά...
09/12 10:56  Usοund
Α ρε φίδι κολοβό!
09/12 11:03  quant
Αλήθεια, που έχει χαθεί; Λες να ετοιμάζει άρθρο-φωτιά για την υπερβολική ταχύτητα;
09/12 11:09  Usοund
Ναι, ο κερατάς! Μου ανέθεσε τη βρώμικη δουλειά και θα googlάρει τίποτε ξεβράκωτες τάχα μου για το μπλογκ.
09/12 11:09  elenitsa 1
Την υπερβολικη ταχυτητα αντιδρασης των υπευθυνων, ωστε να σταματησουν οι δηωσεις,quant?
09/12 11:14  haros
09/12 11:18  Usοund
Το διάβασα, Δημήτρη. Τώρα θα έχουμε άλλα. Θα κατηγορηθούν γιά κουκούλωμα. Περίμενε και θα δεις το βάθος της βλακείας!
09/12 11:18  quant
Elenitsa 1, όχι, είχαμε άλλη προστριβή και περιμένω πώς και πώς.
Usound, μπα, αποκλείεται. Μάλλον κάνει google στον Κ.Ο.Κ. Ε, τώρα αν εμπλέκονται και κουνελάκια της φόρμουλα, αυτό δεν το γνωρίζω...
09/12 12:37  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χε, χε απολαυστικός, απολαυστικότατος αν και ολίγον οξύς μετά του φιλτάτοπυ Μαρίνη...
09/12 12:43  apologia pro sua vita
http://proxeirotetradio.blogspot.com/2008/12/blog-post_08.html

Ακούστε τον ρεπόρτερ του Alpha Radio, Γιώργο Κακούση, την ώρα που δίπλα του τα ΜΑΤ, χτυπούν δυο 15χρονα και ο κόσμος τους αποδοκιμάζει. Ένα απο τα πολλά περιστατικά που απέφυγαν να αναδείξουν τα δελτία ειδήσεων των καναλιών
09/12 12:52  Usοund
Τι θες να μας πεις δηλαδή? Πως τα κανάλια όλες αυτές τις μέρες τήρησαν φιλοκυβερνητική στάση?Κι αυτό που κάνεις τώρα το θεωρείς σωστό? Η μήπως υποδαυλίζεις μιά ήδη τεταμένη κατάσταση?
09/12 13:07  apologia pro sua vita
Προς ενημέρωση και μόνο. εγώ δεν έχω καμιά ισχυ να επηρεάσω την κοινή γνώμη. Αλλά όταν βλέπω μολότοφ και ακούω ότρι οι κουκουλοφόροι τα έχουν κάνει όλα σμπαράλια και οι αστυνομικοί υπερασπίζονται την τάξη, ε θέλω να τα ακούω όλα. Η πολλή αλήθεια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
09/12 13:10  Usοund
Μην ανησυχείς ,απολογία. Ενημερωμένοι είμαστε. Όσο δεν φαντάζεσαι! Τη δήλωση της Παπαρήγα την άκουσες?
09/12 13:15  apologia pro sua vita
ό,τι νά ναι. Η γυναίκα είναι αλλού.
09/12 13:17  Usοund
Νομίζεις...
09/12 13:22  jgeorgiou
Με την παπαρηγα μπορει να διαφωνουμε αλλα πρεπει να διαπιστωσουμε τιμιοτητα , σταθεροτητα και χαρακτηρα.
Οχι σαν κατι αλαβανους που ζηλεψαν τον Παπανδρεου του 80 και παιζουν με την φωτια και την διλγωσσία
09/12 13:38  Swearengen
Απολογία, δεν τίθεται ζήτημα να διαλέξουμε «στρατόπεδο», αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ή «είμαι με το νόμο», ή «είμαι με τους ταραξίες» (πες τους κι «αγανακτισμένους πολίτες», δεν αλλάζει τίποτε). Σημασία έχει ότι η Ελλάδα καίγεται και μάλιστα χωρίς αιτία και δίχως ΑΙΤΗΜΑ. Μόνον η αφορμή υπάρχει, τίποτε άλλο. Είμαι βέβαιος ότι καταδικάζεις τον κουκουλοφόρο που σπάει τα μαγαζιά για πλιάτσικο και καίει ξένες περιουσίες, έτσι για πλάκα. Αυτός ο ίδιος τύπος, εάν τον μπουζουριάσουν και του φορτώσουν μερικές κατηγορίες στην πλάτη, θα εμφανισθεί στο δικαστήριο με τους δικηγόρους του, με το προσωπείο του καλού παιδιού, του μεταμεληθέντος, θα επικαλεστεί το λευκό μητρώο του, το νεαρό της ηλικίας του και χίλια δυό άλλα για να τη σκαπουλάρει. ΔΕΝ είναι αντεξουσιαστές αυτοί, κοινοί τραμπούκοι των γηπέδων είναι. Σπάνε για χαβαλέ, με την ίδια ευκολία που εμείς σχηματίζουμε φράσεις στον υπολογιστή. Εφόσον ήταν συνειδητοποιημένοι αντεξουσιαστές, πρωτίστως θα ΑΡΝΟΥΝΤΑΝ τα δικονομικά μέσα υπεράσπισης που τους παρέχει αυτό το σύστημα. Δεν θα έπαιρναν δικηγόρους, δεν θα απολογούνταν, θα αρνούντο και αυτή την ίδια τη δικαιοδοσία και νομιμότητα του δικαστηρίου να δικάσει το πολιτικό τους–κατ’ αυτούς- έγκλημα.
09/12 13:38  Swearengen
Κάτσε να δεις πώς θα τρέμουν σαν τα ψάρια, εάν τυχόν έρθει η ώρα του εισαγγελέα. Θα κλαψουρίζουν και θα παρακαλούν. Είναι θρασύδειλοι, μέλη αγέλης, ανύπαρκτοι κατά μόνας και ανεγκέφαλοι. Πάνε αυτοί. Πάμε στα 15χρονα τώρα. Τα περισσότερα βγήκαν στο δρόμο να διαδηλώσουν. Σεβαστό, αν και ολίγον γραφικό, να μιλούν 15χρονοι βουτυρομπεμπέδες για το σάπιο σύστημα. Κάποιοι απ’ αυτούς, οι λεγόμενοι και μάγκες της τάξης μπορεί να πλησιάσουν τον μπάτσο, να του πούν κάτι για τη μάνα του, να του πετάξουν και μια πέτρα στη μούρη. Εγώ μόνο ένα θα σε ρωτήσω : -Έστω ότι ο επικεφαλής της διμοιρίας έχει δώσει σαφή διαταγή να μην κουνηθεί κανείς από τη δύναμη, ό,τι κι αν γίνει. Είσαι εσύ τώρα, εικοσάχρονο παιδί, ντυμένο με στολή, κράνος και ασπίδα, με μισθό 900 ευρώ το μήνα, λίγο μυαλό, καμμία καλλιέργεια. Απέναντί σου ένας δεκαπεντάχρονος, σου βρίζει ό,τι έχεις και δεν έχεις, σε φτύνει και σου πετάει κι ένα μπουκάλι. Η διαταγή είναι σαφής. Εσύ όμως, ο μπατσάκος, μπορείς να υπακούσεις ? Ελέγχεσαι ? Ελέγχεις πλέον το θυμό σου ? Ή δεν έχεις θυμό εσύ ? Δεν έχεις νεύρα ? Δεν έχεις αξιοπρέπεια ? Δεν σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι ? Δεν σου είπα ότι δικαιολογείσαι να βιαιοπραγήσεις –αυτό απαγορεύεται- αλλά δεν σου έρχεται εκείνη την ώρα να το πλακώσεις στις κλωτσές το τσογλάνι ? Να ξεχάσεις και στολή και «καρριέρα» και διαταγές και προϊσταμένους και τα πάντα ? Σκέψου το και μου απαντάς.
09/12 13:46  Usοund
Μεγάλε, πόση ώρα σου πήρε το κατεβατό? Τι θα καταλάβουν? Το πολύ πολύ να σου σηκώσουν κανα βιντεάκι. "Μη το παιδάκι, βρε!"
09/12 13:51  Nastybishop
swear, αυτά που γράφεις είναι πολύ λογικά. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς. Άλλωστε δεν τίθεται θέμα αν είμαστε με τους από εδώ ή με τους από εκεί. Δεν έχει νοήμα κάτι τέτοιο.

Για μένα αυτό που έχει νοήμα είναι να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε γιατί ο θάνατος ενός νέου, όσο τραγικό γεγονός, έγινε το εφαλτήριο για να γίνει η χώρα μπάχαλο εν μια νυκτί. Μήπως αυτό το γεγονός ήταν απλά η σπίθα που πυροδότησει το μπαρούτι; Μήπως το μπαρούτι πρέπει να το αναζητήσουμε αλλού;

Όλη αυτή η κατάπτωση σε όλα τα επίπεδα, η αδικία, η ανισότητα, οι φαύλοι πολιτικοί, τα σκατά αυτά της χώρας γενικά που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν αν όχι στο χαός και στην πλήρη κατάλυση των πάντων;

Και ας είμαστε σιγούροι ότι αν η ελληνική κοινωνία δεν πιάσει το υποννοούμενο και συνεχίσει τον χαβά της, ο εξτρεμισμός κάθε μέρα που περνάει θα κερδίζει περισσότερο έδαφος, έως να φτάσει στο σημείο που δεν θα είναι πια ελεγξιμος.
09/12 13:54  Nastybishop
Ελπίζω να μην υπάρχει έστω και ένας που θα μου χρεώσει δικαιολόγηση του εξτρεμισμού. Δεν δικαιολογώ κανέναν εξτρεμισμό. Ας τους κλείσουν στα μπουντρούμια μέχρι την δευτέρα παρουσία. Ποσώς με νοιάζει. Αυτό που με νοιάζει είναι να καταλάνω τι είναι από πίσω.
09/12 13:56  Swearengen
Θέλω να πώ, με λίγα λόγια, ότι σ’ αυτήν την ιστορία, εννοώ τις κλωτσιές των ΜΑΤ στα 15χρονα –ΟΧΙ βέβαια το φονικό στα Εξάρχεια, ΑΛΛΟ θέμα αυτό- δεν είναι ούτε πάντα ούτε και τόσο ξεκάθαρο ποιος είναι ο θύτης και ποιο το θύμα. Ο 15χρονος, πιθανόν και κακομαθημένος γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας που σπάει πλάκα να πετάει εκ του ασφαλούς πέτρες στους μπάτσους ή ο μπάτσος με το ρόπαλο που ρίχνει και μερικές ψιλές ? Τι ρισκάρει ο πρώτος ? Να τον μπουζουριάσουνε πέντε νταβραντισμένοι ΜΑΤατζήδες, να τον καταχεριάσουνε, να τον σύρουνε και σαν σακί στο δρόμο, μέχρις ότου παρέμβουν οι «ψυχραιμότεροι». –Ελάτε βρε παιδιά, δεν έκανε τίποτε το παληκαράκι, μην το χτυπάτε το καημένο το παιδί». Το παιδί αφήνεται ελεύθερο, από την άλλη μέρα είναι και ο μάγκας της τάξης, εξ αυτού του λόγου βρίσκει και γκόμενα, οι γονείς του κάνουν αγωγές κατά του δημοσίου και γυρεύουν αποζημιώσεις και οι δημοσιογράφοι παίρνουν συνεντεύξεις από το αθώο θύμα. Κανείς φυσικά ΔΕΝ θα ρωτήσει «-Τι του είπες ρε φίλε του μπάτσου, τι του πέταξες ? –Γιατί τραλλάθηκαν ξαφνικά οι μπάτσοι και στην έπεσαν –ΕΙΔΙΚΑ σε σένα ?» Κανείς. Πάμε να δούμε τι ρισκάρει ο δεύτερος, ο μπάτσος των ΜΑΤ : -Το λιγότερο ένα πειθαρχικό στην πλάτη του, για βιαιοπραγία κατά πολιτών, κατάχρηση εξουσίας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Στέρηση μισθού ? Δυσμενή μετάθεση ? Μήπως μέχρι και απόταξη ? -Μήπως να βρεθεί κατηγορούμενος σε κάνα ποινικό δικαστήριο για σωματική βλάβη, εξύβριση και τα συναφή ? Μήπως να το κράξουν τα ΜΜΕ «ιδού το κτήνος που κοπανάει 15χρονα, θαυμάστε τη φάτσα του» και να γίνει το ρεζίλι του χωριού του ?
09/12 13:59  Usοund
"Θέλω να πω ,με λίγα λόγια".Φαντάσου και να μην ήσουν σύντομος!
09/12 14:00  Usοund
Μιά στιγμή ,παλληκάρια, ν αλλάξω τον σκληρό δίσκο του μπλογκ. Τον γέμισε!
09/12 14:01  apologia pro sua vita
Σκέφτομαι και γράφω.

Πρώτον με ενόχλησε ότι η κυρία Παπαρήγα έριξε τις ευθύνες των κουκουλοφόρων στον Συνασπισμό, και θα με ενοχλούσε αν τις έριχνε οπουδήποτε αλλού αυτήν την ώρα. Χτες τα παιδιά που πετούσαν πέτρες και έπαζαν τζάμια δεν ήταν μόνο οι γνωστοί-άγνωστοι. Ήταν νέοι που κατά δήλωσή τους δεν το είχαν ξανακάνει ποτέ.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω αν ήταν σωστό ή λάθος. Δεν συμφωνώ με την βιαιοπραγία προσωπικά, αλλά θέλω να το βουλώσω και να μην κάνω κρίσεις για το σωστό και το λάθος.

Ο αστυνομικός οφείλει να μένει ψύχραιμος. Οφείλει η αστυνομία να τον εκπαιδεύσει να δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, στα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην ξεβρακώνει Πακιστανούς, να μην δέρνει μετανάστες, να μην τους κλέβει, να μην βαράει αδιακρίτως. Το ότι πληρώνομαι λίγο δεν σημαίνει ότι η δουλειά που κάνω πρέπει να είναι κατώτερης ποιότητας.

Και κάτι ακόμα το ξέρετε ότι το ΚΚ είχε αποκλείσει στην Ομόνοια τη διοδο των υπολοίπων μαθητών και καθηγητών που ήθελαν να πάρουν μέρος στην πορεία με καδρόνια και λοστούς; Ε να το μάθετε. Λες και η πορεία ήταν δικιά τους. Ήμαρτον δηλαδή.
09/12 14:01  Swearengen
Τί να κάνω ρε φίλε, τόσα χρόνια κοντά στον Φιντέλ, μου έμεινε αυτό το κουσούρι.
09/12 14:01  Hi Five
Είστε μακριά το καλύτερο blog...Τα σέβη μου και σας χαίρομαι γιατί μου φτιάχνεται την ημέρα!
09/12 14:05  elenitsa 1
Καποιοι ακουσα οτι παρεπεμφθησαν σε δικη τον...Ιουνιο!Την ενηλικιωση τους περιμενουν?Αυτοφωρο δεν επρεπε να πανε?
09/12 14:07  Usοund
Ευτυχώς που περιφρούρησαν την πορεία τους! Αλλιώς θα είχαμε τα καλά της άλλης!
"Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω αν ήταν σωστό ή λάθος" Τι περιμένεις? Να περάσουν οι τζαμάδες? Τον μπογιατζή να βάψει? Το κλεφτρόνι να γυρίσει πίσω τα κλοπιμαία? Η τον φαναρτζή? Α, η πυροσβεστική πέρασε!
09/12 14:07  Nastybishop
swear, σε αυτό έχει δίκιο η απολογία. Πρέπει να εκπαιδεύονται σωστά έτσι ώστε να δείχνουν την απαιτούμενη ψυχραιμία. Όπως ένας γιατρός δεν πρέπει να χάνει τον έλεγχο του αν δίνει αίματα, με τον ίδιο τρόπο ένας αστυνομικός των ΜΑΤ (προσοχή των ΜΑΤ έχει σημασία αυτό) πρέπει να μην χάνει τον έλεγχο του στις προκλήσεις και να τηρεί τις διαταγές που έχει λάβει κατά γράμμα. Είναι μέρος της εκπαίδευσης. Να σου πω χαρακτηριστικά, ο αδερφός μου έχει τελειώσει τις ειδικές δυνάμεις. Ο κακός λοχαγός τους έριχνε χριστοπαναγίες δυο εκατοστά από το πρόσωπο τους. Δεν τους μισούσε. Απλά έπρεπε να εκπαιδευτούν έτσι ώστε η χριστοπαναγία να περνάει από το ένα αυτί και να βγαίνει από το άλλο. Αν δεν το αντέχεις αυτό, απλά δεν είσαι "special force material", τόσο απλά. Κάνεις κάτι άλλο.
09/12 14:08  Nastybishop
"αν δει αίματα" ήθελα να πω όχι "δίνει αίματα"
09/12 14:08  Nantia42
Απολογια μας , πώς να μεινει ψυχραιμος ?
" Εσεις ειστε το κρατος "
" Ειστε οι πραιτορες " κ.α.

Αφοπλίστε τους
Του Νότη Παπαδόπουλου, σημερα στα ΝΕΑ.
09/12 14:11  illusionist
Κανένας εχέφρων δεν μπορεί να συμπαραταχθεί με τους αλήτες του βανδαλισμού για το βανδαλισμό, πολύ περισσότερο μάλλον να τον δικαιολογήσει.
Μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε τα αίτια, να τα κατανοήσουμε και να τα ανατρέψουμε;
Ας έχουμε λιγότερα δακρυγόνα χάριν της περισσότερης ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

@ Nasty συμφωνώ.
09/12 14:13  apologia pro sua vita
Μην ξεχνάς την δίκη του Κύπριου σήμερα Σουέαρ. Αλλά και του παιδιού που έβγαζε φωτογραφίες στην συγκέντρωση για τις φωτιές και οι αστυνομικοί το πήραν από πίσω και το σαπίσαν στο ξύλο. Τότε ευτυχώς πέρναγε ένας βουλευτής΄το είδε και το έκανε θέμα. Πλήστα τα περιστατικά. Και δεν πρόκειται για κακομαθημένα. Άλλο η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών όταν αυτές ισχύουν, κι άλλο πλακώνω στο ξύλο και κάνω τσαμπουκάδες.

Και ναι Νάστυ Μπίσοπ, αλλού είναι το πρόβλημα, όχι στον ένα θάνατο. Συμφωνώ. Αλλά νομιζω και όλοι.
Δεν θα βγω να τα σπάσω προσωπικά, αλλά με πιάνει κατάθλιψη όταν ξέρω ότι είμαι 35 χρονών, με σπουδές σε ανώτατες σχολές και βγάζω μάξιμουμ 1000 ευρώ, είμαι ανασφάλιστη και τώρα χωρίς δουλειά. Δεν μπορώ φυσικά να κάνω οικογένεια, ούτε και να ελπίζω ότι θα βρω καλύτερη δουλειά στα 40. Προσωπικά βέβαια χέστηκα για την οικογένεια και η ζωή μου δεν χρειάζεται καινούργιους καναπέδες για να είναι ευτυχισμένη. Αλλά κάποιες κοινωνικές παροχές νομίζω ότι και το περιθώριο τις έχει ανάγκη.

Ας μην απορούμε για τις αιτίες. Εγώ τουλάχιστον δεν απορώ. Για τις λύσεις δεν ξέρω τίποτα.
09/12 14:14  Usοund
Όχι και "μας"! Μου!
09/12 14:15  Swearengen
Απολογία,
Γράφεις «Χτες τα παιδιά που πετούσαν πέτρες και έπαζαν τζάμια δεν ήταν μόνο οι γνωστοί-άγνωστοι. Ήταν νέοι που κατά δήλωσή τους δεν το είχαν ξανακάνει ποτέ». Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η πλήρης ασυδοσία εκεί οδηγεί, στην προσέλκυση και νέων «μαχητών» στις τάξεις των τραμπούκων. Ιδού τα νέα πρότυπα. Σπάω τζάμια και παίζω προ. Θέλω να δω τι θα κάνει ο πρωτόβγαλτος πετροβόλος, εάν αύριο ο Χ ΑΘΩΟΣ ψιλικατζής τραβήξει μια ωραία αγωγή στον μαμπάκα του και του γυρεύει αποζημίωση, επειδή ο γιόκας του, το μπουμπούκι του, του έκανε (του ψιλικατζή) το μαγαζί θερινό. Να δείς τότε κάτι μπούφλες που θα φάει από τον μπαμπά ο μαγκίτης. Και πώς θα σκούζει, σα γουρούνι που το σφάζουνε.
Ούτε εγώ θέλω να κάνω κρίσεις απόλυτες, αυτό λέω ότι δεν υπάρχει απόλυτα σωστό ή λάθος, υα όρια είναι δυσδιάκριτα. Όσο για τον αστυνομικό, οφείλει-οφείλει-οφείλει. Σύμφωνοι. Βρες μου εσύ τώρα μερικές χιλιάδες νέα παιδιά με πειθαρχία και νεύρα αλεξιπτωτιστών, για να στελεχώσουν τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχουν. Παιδάκια άβγαλτα είναι και αυτά, ανεκπαίδευτα και απροετοίμαστα και βεβαίως δεν έχουν ατσάλινα νεύρα. Να τους εκπαιδεύσουμε εντός της σήμερον αποκλείεται. Τέλος, δεν ξέρω εάν το ΚΚΕ απέκλεισε τους λοιπούς διαδηλωτές, αλλά ΞΕΡΩ ότι αυτοί οι τσιχλόμαγκες κουκουλοφόροι μπορεί να μην υπολογίζουν τα ΜΑΤ, αλλά σίγουρα τρέπονται σε φυγή μπροστά σε κάμποσους κτηνώδεις μπετατζήδες με κοντάρια κόκκινων σημαιών. Πίστεψέ με, λαγοί γίνονται οι πλιατσικολόγοι. Τα πόδια στην πλάτη.
09/12 14:16  Usοund
Προσλήψεις ενταυθα!:)
09/12 14:20  Nastybishop
Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν σωστά ένα επίλεκτο σώμα για ειδικές περιπτώσεις. Αυτό είναι απόδειξη της ανικανότητας του ελληνικού κράτους. Τι οργάνωσε σωστά δηλαδή το ελληνικό δημόσιο για να οργανώσει και την αστυνομία;

Υπάρχουν διεθνή σταντάρ για το πως γίνεται η εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων αστυνομίας ή οτιδήποτε. Πολεμικές τέχνες, χρήση όπλων, ψυχολογία του όχλου και χίλια δυο πράγματα.

Αλλά σιγά μην τα κάνει αυτά το ελληνικό κράτος. Πέρα βρέχει. Πήρε μερικούς κακόμοιρους κακοπληρωμένους δημόσιους υπάλληλους τους έδωσε όπλα, γκλομπ, ασπίδες κτλ. και ότι γίνει...
09/12 14:20  Nantia42
Μου.
Γραψε λαθος.
09/12 14:23  Nantia42
" Από το να θρηνούμε όμως θύματα αυθαιρεσίας αστυνομικών οργάνων που δεν ξέρουν τη δουλειά τους, είναι πολύ καλύτερο η πολιτεία να αφοπλίσει την ΕΛ.ΑΣ. Και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό Σώμα υψηλά εκπαιδευμένων αστυνομικών που θα ξέρουν πώς θα χρησιμοποιούν τα όπλα τους χωρίς να σκοτώνουν αθώους πολίτες ή να το παίζουν νταήδες επειδή οπλοφορούν.

Η Σκότλαντ Γιαρντ που έχει εφαρμόσει αυτό το μοντέλο- άοπλων αστυνομικών και πάνοπλων ειδικών σωμάτων- παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές αστυνομίες του κόσμου. "
Απο το αρθρο του Νοτη Παπαδοπουλου στα ΝΕΑ.
Σελίδα 1 από 2Νεότερα σχόλια »Τελευταία σελίδα

Σχετικά με το blog

Λίγα λόγια για εμένα
www.mantri.gr
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι