ALI BABA
Αιμορ-ροϊδης
1206 αναγνώστες
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008
10:19

Ο συνεταίρος μου απεικονιζόμενος εις παιδικήν ηλικίαν. Εκπληκτική η ομοιότης του με τον Ροΐδην.

 
 Υπέγραφε με τα ψευδώνυμα «Θεοτούμπης»,«Σκνίπας»( κατά το πρότυπο του συνεταίρου μου) και πολλά άλλα παρόμοια, τα περισσότερα μιας μόνο χρήσεως, αφού τα ψευδώνυμα αυτά φαίνεται πως ήταν συνήθως αναγραμματισμοί φράσεων που τόνιζαν κάτι που είχε αναφερθεί στο αντίστοιχο άρθρο
Η Πάπισσα Ιωάννα είναι το πιο διάσημο από τα αφηγηματικά έργα του Ροΐδη και ένα από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, με πολλές μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες. Με το έργο αυτό ο συγγραφέας έρχεται σε ρήξη με την κρατούσα λογοτεχνική παράδοση, τον ρομαντισμό, και με την ενίσχυση του κύρους της Εκκλησίας.
Ο Ροΐδης είναι ο κατ' εξοχήν στυλίστας συγγραφέας και θεωρείται ότι είναι ο πρώτος που καθιέρωσε προσωπικό ύφος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι το χιούμορ και η ειρωνεία, που επιτυγχάνεται κυρίως με την απροσδόκητη σύναψη αταίριαστων λέξεων και εννοιών. Ο ίδιος είχε παρομοιάσει το ύφος του με την μέθοδο της «κολοκυνθοπληγίας», δηλαδή του χτυπήματος στο κεφάλι του αναγνώστη με μια ξερή κολοκύθα. Αυτό ήταν, όπως εξηγούσε, ένα «ανθυπνωτικόν φάρμακον», δηλαδή ο μόνος τρόπος για να κρατάει σε ενδιαφέρον και εγρήγορση τον (απαίδευτο) Έλληνα αναγνώστη ( εις αυτήν την περίπτωσιν ακολουθεί διάφορον τακτικήν της του συνεταίρου μου, όστις χρησιμοποιεί την μέθοδον της κολοκυνθοβολής, κοινώς «ρίξε και τρέχα»).
Ο Ροΐδης, παρ' όλο που ο ίδιος έγραψε σε καθαρεύουσα, υποστήριζε τη χρήση της δημοτικής στη λογοτεχνία. (το ίδιο και ο συνεταίρος μου, καίτοι δεν κατέχει (?)την καθαρεύουσαν).
Το πρόβλημα της «διγλωσσίας» το θεωρούσε εθνική συμφορά και επέρριπτε στους λογίους την ευθύνη για αυτό. Τη δημοτική γλώσσα τη θεωρούσε ισάξια της καθαρεύουσας σε πλούτο, ακρίβεια και σαφήνεια και πρότεινε για τη λογοτεχνική γλώσσα την σταδιακή απλοποίηση της καθαρεύουσας και τον εμπλουτισμό της δημοτικής ώστε τελικά να «συναντηθούν» σε μια γλώσσα.
Σχετικά με το «Ταξίδι» του Γιάννη Ψυχάρη, έγραψε ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι η ενασχόληση με τη γλώσσα πέρασε από το χέρια των λογίων στα χέρια των επιστημόνων, επαίνεσε το έργο για την πιστή εφαρμογή των επιστημονικών πορισμάτων του συγγραφέα του, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει συμφωνία μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά απέρριψε και τις ακρότητες του συγγραφέα σημειώνοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να αγνοηθεί η μακρόχρονη ιστορία της ελληνικής γλώσσας και οι τύποι που αποτυπώνουν αυτήν την επίδραση, δηλαδή οι προσμίξεις της δημοτικής με την καθαρεύουσα δεν ήταν δυνατό -ούτε αναγκαίο- να αποφευχθούν πλήρως.
Ένας από τους μεγάλους χαμένους από το Λαυρεωτικό σκάνδαλο, ήταν ο Ροΐδης, που είχε επενδύσει μεγάλο μέρος της πατρικής περιουσίας του σε μετοχές των μεταλλείων ( κατ αντιδιαστολήν με τον συνεταίρον μου, όστις έχει λαφυραγωγήσει όλας τας μετοχάς του ΧΑΧΑ). Ο καταγόμενος από τα παράλια του Θρακικού Βοσπόρου Ανδρέας Συγγρός κατάφερε με τεχνάσματα τη συνεχή ζήτηση των μετοχών, που υψώθηκαν απότομα στη τιμή των 310 δραχμών. Δεν πέρασε αρκετός χρόνος και αποδείχτηκε πόσο φρούδες ήταν οι ελπίδες των αγοραστών, συμπεριλαμβανομένου και του ευφυέστατου, κατά τα άλλα, Ροΐδη. Αυτό όμως που δείχνει να τον ενόχλησε περισσότερο, είναι η ανάδειξή τους σε «καλούς πατριώτες», παρ όλες τις κερδοσκοπικές τους ενέργειες σε βάρος του απλού λαού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τάσος Βουρνάς, «ο Ανδρέας Συγγρός, μετά το σκάνδαλο Λαυρίου, παρίστανε και τον εθνικό ευεργέτη. Αυτός ήταν και ο συνήθης τρόπος να εξαγοράζουν τις αμαρτίες τους όσοι είχαν βλάψει το σύνολο. Η νεότερη ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα…»

Ο χαρακτηρισμός ψωμάρπαγες, και τρεφόμενοι εκ κρέατος αυτοχθόνων δεν είναι υπερβολικός, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι στον πυρετό του εύκολου πλουτισμού, που διακατείχε τότε τους Έλληνες, μέχρι και μικρές περιουσίες όπως τιμαλφή και οικοσκευές πωλούνταν από τον απλό κόσμο για την αγορά των μετοχών. Μεταξύ άλλων, ο Εμμ. Ροΐδης είχε αναφερθεί κι άλλη φορά στην τότε αντικατάστασιν των ληστών δια χρηματιστών, καυτηριάζοντας αυτά τα χρηματιστηριακά παιχνίδια των κερδοσκόπων
(πρότασιν με την οποίαν διαφωνεί καθέτως ο συνεταίρος μου. «Οι ληστές αρκούν», λέγει χαρακτηριστικώς).
Με πολύ χιούμορ, χρησιμοποιεί «το ύφος σαν ξίφος για να ορίσει τη διαφορά του από τους συγχρόνους του. Η πολεμική του, ως ρήξη με το περιβάλλον του, κινητοποιεί τη μαχητική άρνηση στο πεδίο του λόγου. Είναι η τυπική περίπτωση του συγκρουσιακού διανοούμενου, με όλες τις αρετές, τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις αυτής της αποστολής. Την τέχνη της διένεξης, που δεν είναι άλλη από την τέχνη του λόγου στην πιο δύσθυμη και ριψοκίνδυνη εκδοχή της, υπηρετεί.
 «Ο άνθρωπος "γελά" και τα ζώα "δεν γελώσιν". Εν τω γέλωτι λοιπόν, και εν αυτώ μόνω, έγκειται η μεταξύ ανθρώπου και κτήνους διαφορά».
Το τελικό συμπέρασμα του Ροΐδη στην πραγματεία του περί γέλωτος. Για τον ορισμό της κρίσιμης διαφοράς οικειοποιείται μια διάκριση του Αριστοτέλη: το μόνον γελάν των ζώων άνθρωπον (Περί ζώων μορίων). Αμέσως μετά ο θεωρητικός του γέλιου ολοκληρώνει τον συλλογισμό με το εγκώμιο της κωμωδίας. Πέντε χρόνια αργότερα, στο πρώτο άρθρο με την αυτοπροσωπογραφία του Ασμοδαίου, ο Ροΐδης υπενθυμίζει στους αναγνώστες τη σημασία του θέματος: «Ο γέλως είναι σπουδαίον διακριτικόν μεταξύ ανθρώπου και αλόγων ζώων και, όπως κατηντήσαμεν σήμερον, πλησιάζει να καταστή ανάγκη να έχωμεν όσον το δυνατόν προχειρότερα τα διακριτικά μας».(ο συνεταίρος μου δεν έχει τοσούτον πρόχειρα τα διακριτικά του, αλλά η διαφορά του δεν αμφισβητείται).
Στο Όνομα του ρόδου τα εγκλήματα γίνονται εξαιτίας του γέλιου. Ο τυφλός βιβλιοθηκάριος της μονής όπου συμβαίνουν οι φόνοι προσπάθησε να κρατήσει άγνωστο το βιβλίο για την κωμωδία, «αυτή τη διατριβή για το γέλιο», επειδή με το κύρος του Αριστοτέλη το γέλιο αναδεικνύεται σε δύναμη αγαθή. «Εξυψώνεται σε τέχνη, του ανοίγονται οι πόρτες του κόσμου των λογίων, γίνεται αντικείμενο φιλοσοφίας και δόλιας θεολογίας». Ο Ροΐδης εξύψωσε ομοίως το γέλιο σε τέχνη. Το θεωρεί εξίσου δύναμη αγαθή («όσω περισσότερόν τις γελά, τόσω ανθρωπινότερος είναι»). Για τη δόλια θεολογία του προσέφυγε επίσης στο κύρος του Αριστοτέλη. Καθυβρίστηκε ως κακεντρεχής, άπατρις, όργανο του Σατανά, όφις. Ωστόσο ο κορυφαίος σατιρικός μας ήταν ένας ευφυής και χρηστός πολίτης που άντεξε τον κόσμο γελών αιωνίως.( Αι διαφοραί με τον συνεταίρον μου συνίστανται εις το «χρηστός», εις το ότι κατορθώνει και επιβιώνει εισέτι και ότι ο γέλως του έχει κατηγορούμενον: γελά με τους άλλους).
Αξιολογήστε το άρθρο 
24 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

10/07 10:37  apostel
Ο Ροίδης είχε αφοριστεί έτσι δεν είναι;
Κάτι παρόμοιo έχεις στο μυαλό για το συνεταίρο σου;
10/07 10:40  Usοund
Έχει προηγηθεί το γεγονός.
10/07 11:04  elenitsa 1
Βρε βεβηλε,ιεροσυλε,Αιμορ-ροϊδης ο Ροϊδης?
10/07 11:39  Swearengen
Πάλι με υποσκάπτεις ρε?
Κι αναρωτιόμουν ποιός είχε βουτήξει το πορτραίτο μου.
10/07 11:42  elenitsa 1
"Αι διαφοραί με τον συνεταίρον μου συνίστανται εις το «χρηστός», εις το ότι κατορθώνει και επιβιώνει εισέτι και ότι ο γέλως του έχει κατηγορούμενον: γελά με τους άλλους"
Μα οποιος κοροϊδευει,κοροϊδευει τον αλλο,δεν το ξερεις?
10/07 11:54  kikou04
Καλημέρα

Τελικά swearengen (σε συνέχεια του χθεσινού) δεν χρειάζεται να μεγαλώσεις για να ξεβρακώσεις τους γκουρούδες ... ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, κάτι σαν στριπτίζ.
Σήμερα, αν συνεχίσει έτσι η μέρα, κάποιοι θα έχουν πένθος που δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου και ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ τα σώβρακά μας.
10/07 12:04  voula 99
Καλημέρα και στον συντάκτη και στον κολοκυνθοβολέα .
Καλημέρα Ελένη !
Και Βουρνάς ...θα με πιάσει η νοσταλγία .
10/07 12:09  Swearengen
Θοδωρή, όπως θα πρόσεξες, από το στάδιο «ένα βήμα μπρος και δέκα πίσω», εσχάτως έχουμε περάσει στο «δύο βήματα μπρος και ένα πίσω». Ίσως αυτή η εξόφθαλμη πλέον αλλαγή βηματισμού να είναι και ο λόγος της σημερινής εξαφάνισης των γκουρούδων (αυτά τα παιδιά, όταν κανείς τα «χρειάζεται», ποτέ δεν είναι εκεί….)
10/07 12:15  kikou04
Ίσως έχουμε άλλο ένα πτωτικό στο μέλλον ... ΙΣΩΣ.
Προς το παρόν, αναμένω αντίδραση ... έχουμε 3 γκαπ μπροστά μας να κλείσουμε και κανένα γκάπ πίσω μας.

Προς το παρόν ο τοπικός (ή ολικος??) πάτος ήταν στα 3200(καλά τα έλεγαν κάποιοι) και αναμένουμε να δούμε την δύναμη του ανοδικού.
Θα παίξουν και μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα 6μηνου που θα ανακοινωθούν.

Προσωπικά αδιαφορώ για τον δείκτη ... ότι κρίνω ότι είναι φτηνό, το αγοράζω.
10/07 12:21  kikou04
Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί φοβούνται να μιλήσουν για μετοχές. Να μιλήσουν τεχνικά και να πουν στήριξη εδώ, αντίσταση εκεί, ανοδικό ή πτωτικό κανάλι και βλέπουμε αυτό ότι θα συμβεί.

Τι φοβούνται??
Μήπως τους διαβάσει κανένας μαέστρος και τους παίξει ανάποδα?
Ή μήπως δεν εφαρμόζεται ο Εlliot σε μετοχές?
10/07 12:37  Usοund
Θοδωρή, πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει πως η διαρκής ενασχόληση με το Χρηματιστήριον αυξάνει τη συχνότητα αιμορροϊδοπάθειας.Πως παν οι στούρνοι? Λύνουν καμμιά εξίσωση?
10/07 12:58  kikou04
Usοund πες του Χάρου να προσέχει τις αιμορροΐδες του, διότι πολύ σφίγγεται σήμερα.
10/07 13:02  Usοund
Kaι τους περαστικούς. Οι βολές σιέλου είναι ανεξέλεγκτες.
10/07 13:05  haros
να ερθεις να μου το πεις εσυ,τον γιουσαουνη τι τον μπλεκεις????
09/11 19:37  mc
???

Σχετικά με το blog

Λίγα λόγια για εμένα
www.mantri.gr
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι